Skip to main content

13 Units Service Vehicles

Dakal pung salamat, Pampanga Gov. Dennis “Delta” Pineda at king mabilug Kapamalang Panglalawigan kareting karagdagang 13 units service vehicles para karing kekatamung barangay keti Lubao.