Skip to main content

“Alagang Nanay” Medical and Dental Mission

Ngening aldo (June 30), agnan-agnan la pung megdalang serbisyung medikal at dental di Vice Gov. Nanay Lilia Pineda, Board Member Mylyn Pineda-Cayabyab at Lubao Mayor Esmie Pineda karing Kapampangan.
King “Alagang Nanay” a programa nang Governor Delta Pineda at VG Nanay, mekinabang la reng memalen keng Segunda Distritu nung nokarin kayabe la reng Lubeño. Meganap pu iti keng Municipal Gymnasium ning Lubao.
“Serbisyung Pineda” medical mission naman ing inatad nang BM Mylyn kareng memaryu ning Barangay Mabuanbuan, Sasmuan.
Keti naman pu Lubao, penimunan nang Mayor Esmie ing dental mission para kareng tau San Roque Dau 1st.
#mayoresmiepineda
#GovernorDelta
#VGNanay
#BMMylynPinedaCayabyab
#LevelUpLubao
#serbisyungpineda