Skip to main content

Ali kayu pu manwala nung Makatanggap kayung Makantining text. Fake news ya pu ini. (Huwag pong Maniniwala kung Makatanggap ng ganitong text. Fake news po ito.)