Skip to main content

Anibersaya sa Barangay

Karing Ka-Barangay mi pu SAN FRANCISCO, LUBAO, mikit-ikit tamu king Sabadu (Sept.16) king Sitio Chico Covered Court para keng “Anibersaya sa Barangay” ning RW 95.1FM.
Eyu pu kakalingwan magdalang “pamepe” para mag-qualify karing raffle and games uling dikitan la pung sticker ding pamepe with control number upon registration. Ambus ninu magsilbing makyabe. No age limit basta ating dadalan pamepe.
Magumpisa ya pu ing registration 10:00AM.
First 500 pu ing midikitan sticker at mika-chance manyambut papremyu at makapakyabe karing miyayaliwang pyalung.
NOTE: RW95.1FM ya pu ing maglista karing magparegister king mismung court, 10am pu.