Skip to main content

Announcement for those Who took Swab Tests

Bakit hindi na pwedeng lumabas muna sa tahanan ang nagpa-SWAB TEST sa Pampanga?

Panoorin at ipasa sa mga kakilala!