Skip to main content

Antabayan taya pu’t suportan ing kekatamung Mutya ning Lubao – Sophia Bianca

Keng leguan at gelingan, ing Lubeño ali ya malakwan.
Antabayan taya pu’t suportan ing kekatamung
Mutya ning Lubao – Sophia Bianca Santos keng ligligang leguan Mutya Ning Kapampangan.