Skip to main content

Babala sa lahat ng Supplier (Goods and Services) at Contractors

HUWAG PONG MANINIWALA SA MGA TUMATAWAG SA INYO NA NAGPAPAKILALANG INUTUSAN NG SINUMANG OPISYAL SA MUNISIPYO NG LUBAO PARA MANGHINGI NG PERA PARA SA ANUMANG PROYEKTO.

WALA PONG PINAHINTULUTAN SI MAYOR ESMERALDA G. PINEDA NA MANGHINGI SA ATING MGA MAMUMUHUNAN O SUPPLIER NG MUNISIPYO.

KUNG SINO MAN PO ANG NAKARANAS NA NG GANITO, MAKIPAG-UGNAYAN LAMANG PO SA
MUNICIPIO O SA ATING KAPULISAN.

MAG-INGAT PO TAYO AT HUWAG MAGPALOKO.