Skip to main content

Benepisyong PhilHealth para sa Outpatient Hemodialysis

Benepisyong PhilHealth para sa Outpatient Hemodialysis: Alamin, Unawain, at Makibahagi!

Ang benepisyo at gabay na ito ay para sa ating mga miyembro na nasasakupan ng PhilHealth Region III, at ito ay magagamit hanggang December 31, 2020.