Skip to main content

Binisita Tamu Pu Kareng Farms Keti King Barangay Concepcion At Sto. Domingo Lubao

Kayabe deng kekatamung bisita, i Mr. Jung Jung Su and Mr. Joo Chul Beom. Dakal pung salamat Kapitan Roberto Garcia, Kapitan Cevelito Kabiling at kareng farmers a magiliw at malugud tinanggap kekami.
#LevelUpLubao
#MayorEsmiePineda