Skip to main content

Sa Lahat po ng mga Kabataang Nasa Edad 12-17 Taong Gulang na Naka-Schedule sa Bakuna Laban sa Covid-19 bukas (Nov. 23, 2021)