Skip to main content

Campaign Period for the Barangay and SK Election ’23

October 19-28, 2023
CAMPAIGN PERIOD FOR THE BARANGAY AND SK ELECTIONS ‘23
Alamin ang mga pwede at hindi pwedeng gawin ng mga kandidato at botante.