Skip to main content

Claiming of Check at the Office of Cong Mikey Arroyo at the Municipal Hall of Lubao, Pampanga

Kung sino po ang nakakakilala sa mga pangalan sa mga cheke, mangyari lamang pong ipaalam sa kanila na maaari na nilang i-claim ang mga ito sa office ni Cong Mikey Arroyo sa Municipal Hall ng Lubao, Pampanga.