Skip to main content

Covid-19 Cases in Lubao as of September 19, 2020

Good news!

Lahat ng positive cases sa San Nicolas 2nd ay naka-recover na.