Skip to main content

Covid-19: Discharge and Recovery Criteria

Paano madedeklara na “recovered” na ang isang pasyente mula sa sakit na COVID-19?