Skip to main content

Criminal Liability of Parents over Minor Children Who Are Driving without License

Sa ilalim ng Batas ng Pilipinas, pananagutan ng magulang ang menor-de-edad na anak na mahuling nagmamaneho nang walang driver’s license.