Skip to main content

Duterte hindi Hahadlang sa Batas na Magpapahintulot sa Same-Sex Marriage

PABOR BA KAYO?