Skip to main content

Easytrip RFID Stickers Free Installation

Sa mga nagnanais pong magpalagay ng RFID stickers sa kanilang sasakyan, maaari po kayong magpunta ngayong araw na ito, Oct. 23, 2020, sa mga oras na nabanggit sa ibaba, sa MINI Pampanga , LausGroup Complex, JASA, San Jose, City of San Fernando, Pampanga