Skip to main content

Executive Order No. 25 – 2023 | Class Suspension

Walang pasok sa eskuwelahan ngayon dahil sa patuloy na mga pag-ulan, ayon kay Gov. Dennis Pineda.