Skip to main content

Executive Order No. 30 – Suspending Classes in All Levels in Public and Private Schools on November 13, 2020 in the Province of Pampanga

Wala pong klase sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaraalan sa buong Pampanga bukas, November 13, 2020.