Skip to main content

“FLATTENING THE CURVE” Ano ang Ibig Sabihin?

Ano ba ang sukatan ng “flattening ng curve” sa pandemyang dulot ng Covid-19?

Panoorin at ipamahagi

\