Skip to main content

Gov Delta Public Address on Increasing Cases of COVID19

Pahayag ni Pampanga Governor Dennis “Delta” Pineda hinggil sa pagtaas ng bilang ng kaso ng Covid-19 sa Pampanga