Skip to main content

Gunitain ang Kagitingan

Ngayong #ArawNgKagitingan ating balik-tanawin at patuloy na bigyang pagpupugay ang ating mga kababayan na nagpakita ng pagtindig laban sa dayuhan at pagmamahal sa ating Inang Bayan.
Para sa ating mga bayani mula sa kasaysayan at kasalukuyan, isa kayong inspirasyon para sa mamamayang Pilipino! Mabuhay!