Skip to main content

He is Risen

Happy Easter!
Isang mapagpalang Pasko ng Pagkabuhay sa ating lahat. 🙏
#easter2023
#PaskoNgPagkabuhay