Skip to main content

Health Protocols Mahigpit na Ipinatutupad sa Municipio ng Lubao, Pampanga

SOCIAL DISTANCING,NO FACEMASK/FACESHIELD, NO ENTRY

MAHIGPIT NA IPINATUTUPAD SA MUNICIPIO NG LUBAO