Skip to main content

Hindi pa po Pinahihintulutan ang Paglalaro ng Basketball o Anumang Sports na hindi Matutupad ang Social Distancing sa mga Pampublikong Lugar