Skip to main content

Isang maganda at mapagpalang araw ng #EidAlAdha sa ating mga kapatid kay Allah!

Isang maganda at mapagpalang araw ng #EidAlAdha sa ating mga kapatid kay Allah! Hangad namin ang higit pang pagpapala, kapayapaan at pakakaisa sa ating lahat sampu ng ating mga pamilya.

Eid Mubarak! ✨