Skip to main content

Isang maganda at mapagpalang araw ng #EidAlFitr sa ating mga kapatid kay Allah!

Hangad namin ang higit pang pagpapala, kapayapaan at pagkakaisa sa ating lahat sampu ng ating mga pamilya.
Eid Mubarak! ✨