Skip to main content

Kung hindi naambunan ng SAP, may iba pa Kayang Ayuda mula sa DSWD?

PANOORIN:

Kung hindi naambunan ng SAP, may ibang ayuda pa kayang aasahan mula sa gobyerno?