Skip to main content

Learn and Understand the Terms used in this Pandemic

PUM, PUI, COVID-19

Ano ang ibig sabihin ng mga salitang ginagamit ngayong pandemya?