Skip to main content

Ligtas na ba sa Covid-19 ang Gumaling na sa Sakit na Dengue

Immune na ba sa Covid-19 ang isang taong gumaling na sa Dengue?

Panoorin ang sagot ng DOH