Skip to main content

Mabuhay ang Manggagawa!


Hindi ko po kayo babatiin ng Happy Labor Day kasi marami ang malungkot dahil marami ang nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic.
Gusto kong sabihin na “Mabuhay ang Manggagawa!” para lumakas ang inyong loob at magpursige pa kayo sa trabaho para buhayin ang inyong pamilya.
Gusto kong sabihin sa inyo na kami sa Capitol ay patuloy na ginagawa ang mga programa para iligtas ang mga manggagawa at mga taga-Pampanga sa COVID-19.
May bumabatikos po sa desisyon namin na i-extend ang Executive Order 5 pero mas gagrabe ang sitwasyon pag pinabayaan natin ang maraming tao sa daan.
Kaya sa mga manggagawa, tuloy po tayo sa pagtatrabaho nang may dobleng pag-iingat laban sa COVID-19