Skip to main content

Mabuhay ang manggagawang Pilipino!

Mabuhay ang manggagawang Pilipino! Tunay na ang dedikasyon at sikap sa trabaho ng bawat isa ay may malaking kontribusyon sa
progreso ng ating bansa!
#LaborDay2022 #LevelUpLubao