Skip to main content

Foreigner Seasonal Workers from Philippines, Welcome to Goryeong-gun 2023

Magpasalamat ya pu ing Balen ning Lubao, keng pamanimuna nang Mayor Esmie Pineda, king Guinu uling miras lang mapayapa at ligtas deng 44 tamung kabalen a seasonal workers keng Goryeong-gun, South Korea at mismung i Mayor Lee Nam-Cheol ing sinagana karela karin.
Pasalamat tamu rin pu kang Governor Delta Pineda uling peparam ne kekatamu ing bus ning Provincial Capitol para atad tala reng magobra manibat keng Municipio Lubao papunta keng airport.
Bayu la pu meko, pekisabyan nalang Mayor Esmie reng magobra a samasan dang manintunan keng dasnan da at tuki kareng batas ning South Korea para pu tuluy-tuluy ing karelang obra at makapanuli lang biyaya kareng pamilya da keti Lubao.
Panalangin tamu pu ing gabayan nala ning Diyos keng karelang pamagobra at maging ligtas la kabang makalawut la keng karelang pamilya.
Asahan da rin pu na ali ya tuknang magbante ing kekatamung alkaldi kambe da reng anggang manungkulan tamu para asigurung ali la mipaburen deng kekatamung kabalen anggyang atyu la keng aliwang lugal.