Contact Us: (045) 971-6276

Mahalagang Paalala para sa Lahat

Kung ang bahay po ninyo ay nakatabi sa isang malaking puno o kaya ay istruktura na maaaring mabuwal dahil sa lakas ng hangin, humanap na po kayo ng mapupuwestuhan na hindi maglalagay sa inyo sa peligro sa anumang kaganapan.

Maging ligtas po tayong lahat.

Follow Us

Copyright © 2020. Municipality of Lubao, Pampanga. All rights reserved.

Official Website of Municipality of Lubao, Province of Pampanga - Home