Skip to main content

Maligayang Araw ng mga Bayani!

Sa araw na ito ay ating binibigyang pugay hindi lamang ang mga bayaning magiting na lumaban para sa ating kalayaan kung hindi pati na rin ang mga makabagong bayaning gumabay, nag-alaga at buong tapang na hinaharap ang pandemya upang masigurong ligtas ang ating pamayanan.
Maligayang Araw ng mga Bayani!