Skip to main content

Mayor Esmie Tumulong para sa Pag-aayos ng Donasyon na Ipapamahagi para sa mga Apektado sa Pagsabog ng Taal

“Pisikal man na naroroon para mag-ayos ng mga donasyon, nagpadala ng pagkain para sa mga nagtatrabaho, o nagdasal para sa kaligtasan ng lahat, taos-puso ko po kayong pinasasalamatan. “

—Mayor Esmeralda “Esmie” G. Pineda