Skip to main content

Mayor ng Goryeong-gun at Ginawaran ng Certificate of Completion ng Kanilang Kontrata at Certificate ng Farming Experience sa Korea

Binisita ng Mayor ng Goryeong-gun at ginawaran ng Certificate of Completion ng kanilang kontrata at Certificate ng farming experience sa Korea ang 35 Lubenio bago sila tumungo sa airport pauwi sa Pilipinas.