Skip to main content

Mekipagpulung ya pu i Mayor Esmie Pineda kareng 7 Lubeño a magobrang limang bulan king Goryeong gun, South Korea

Apat pu kareti mekakumpletu nalang kontrata keng minuna dang pamakipagobra keng mesabing bansa. Pakisabyan nala pung mayap ning alkaldi a magsikap keng pamagobra at pakiaryan ing karelang kontrata para makapagbalik la pa kareng tutuking deployment.
#mayoresmiepineda
#vmjaymontemayor
#LevelUpLubao
#southkoreawork
#employmentopportunity
📷 Hussel Macaspac