Skip to main content

National Statistics Office (NSO) copy at Philippine Statistics Authority (PSA) copy are the SAME

National Statistics Office (NSO) copy at Philippine Statistics Authority (PSA) copy ng Birth Certificate, Marriage Certificate at Death Certificate parehas lamang at parehong puwedeng gamitin sa alinmang transaksiyon katulad ng sa mga paaralan.