Skip to main content

Paalala sa mga Botante!


Paalala sa mga botante, i-check po ninyo kung tugma ang mga pangalan na inyong ibinoto sa balota at verifiable paper trail (thermal paper receipt).
Kung hindi po, ipaalam agad sa BEI.