Skip to main content

Paalam, Joselito “Tolits” Salenga

Isang malaking kawalan sa ating bayan ang iyong maagang paglisan.
Sumaiyo nawa ang kapahingahang walang hanggan.