Skip to main content

Para pu karing Cabalen tamu a Magreklamu ketang gagawan dang Dalan keng dikeng Misusuglung kareng Barangay Santa Rita, Santa Teresa ampong San Pablo

Para pu karing cabalen tamu a magreklamu ketang gagawan dang dalan keng dikeng misusuglung kareng barangay Sta. Rita, Sta. Teresa ampong San Pablo:

Katanggap na pu ning municipio keng kekayung reklamo, agad mi la pung pegdulapan deng kontratista at ing ahensyang magpagawa kaniting mesabing dalan. Ali ne pu kasi programa ning municipio ing gagawan dang ayti.
Akasabi mi ya pu ing pamuntuk ning Mount Pinatubo Emergency-Project Management Office (MPE-PMO) para palawe nung nanu i ng sitwasyun ning obra. Pepuntalan de pu keng municipio ing Site Coordinator ning AKN Construction, yapin i Mr. Charlie Feliciano. Ing sabi na pung Mr. Feliciano, ali ya me-abandona ing obra dapot paburen da mung mayari ing uran para asundu de ing gagawan da. Pekisabi da pu reng manungkulan a aryan da neng agad ing obra para maging manawa na ing byahe da reng memaryu.

Makaasa kayu pung tutukan ne ning municipio ining problemang ini para kekayung kabalen mi. Ali yu pu isipang magpabaya la reng kekayung manungkulan dapot keng karakal da reng obrang dapat magawa, ali mi ngan pu agyung tutukan agnan-agnan anya anyaran mi ing kekayung kapagpasensiyan at saup para abalu tamu ngan deng prublema kareng balang baryu ning balen tamu.

Dakal pung salamat.