Skip to main content

Pasilidad na Magagamit ng Ating mga Kabataang Lubeño

Kinikilala ng lokal na pamahalaan ang karapatan ng mga kabataan na makapaglaro at makapaglibang kaya tumutulong tayo sa pagpapagawa ng mga pasilidad na magagamit ng ating mga kabataang Lubeño.
#mayoresmiepineda
#vmjaymontemayor
#LevelUpLubao
#playgroundupgrade
#youthdevelopment
#childrenrightsarehumanrights