Skip to main content

Polio Outbreak

Makisali sa Sabayang Patak Kontra Polio sa Central Luzon!

Pabakunahan ang lahat ng batang wala pang limang taong gulang laban sa Polio, nabakunahan man o hindi.

Abangan ang Sabayang Patak Kontra Polio na gaganapin sa mga nabanggit na petsa at lugar.

SAMA-SAMA NATING SUGPUIN ANG POLIO!