Skip to main content

President Duterte will not Give any Philippine Territory to China

Panoorin: Pangulong Duterte hindi ibibigay ang alinmang teritoryo ng Pilipinas sa China