Skip to main content

Rest in Peace, Barangay Captain Jose Pineda

Nakikidalamhati si Mayor Esmie Pineda at ang buong Pamahalaang Bayan ng Lubao sa mga naulila ng pagpanaw ni dating barangay captain Jose Pineda ng Barangay San Jose Gumi.
Salubungin nawa ng mga anghel ang kaluluwa ni Kap Jose at ihatid sa kaniyang maluwalhating tahanan sa langit.