Skip to main content

Sa Lahat po ng mga Kabataang Nasa Edad 12-17 Taong Gulang na Naka-Schedule sa Bakuna Laban sa Covid-19 Bukas (Nov. 23, 2021)

hindi po muna maisasabay ang mga nabakunahan ng MRTD nang hindi pa lumampas sa 14 na araw.
Muli na lamang po kayong bibigyan ng schedule pagkatapos ng 14 na araw matapos ang inyong MRTD vaccine.
Heto po ang schedule ng mga mababakunahan bukas, samantalang ang ibang barangay na wala pa dito ay mabibigyan ng ibang araw para sa bakuna.