Skip to main content

State of the Children Address 2023 and Awarding of BCPC and VAW-C Functionality

Congratulations sa lahat nang barangay na may aktibong Council for the Protection of Children (BCPC) and VAWC Desk! 👏
Salamat sa pangangalaga at proteksiyon sa ating mga kabataan at kababaihan!
#leveluplubao #mayoresmiepineda #protectionofchildren
#vawc