Skip to main content

The Provincial Government is Granting Tax Amnesty for Delinquent payments of real Property Taxes for Taxable Year 2019 and Prior Years

This is our chance to update our RPT payments.

(Sa lahat po ng may kakulangan pa sa bayad sa amilyar para sa taong 2019 pababa, may tax amnesty pong nilagdaan ang Provincial Government of Pampanga. Ibig sabihin po maaari nang bayaran ang inyong pagkakautang sa amilyar nang walang interes o surcharges.)