Skip to main content

Tutung maragul ing ambag da reng babayi manibat keng pamilya angga na kareng kekatamung sibabalen

Anya pu, kambe na ning Balen ning Lubao, makisanmetung ku pu keng pamagmasusi keng Aldo Da Reng Kababainan keng mabilug a yatu.